Forebyggelse af tryksår

Den (forebyggende) løsning

Forebyggelse Af Tryksår: Tryksår er et enormt socialt og individuelt problem for sengeliggende patienter, familier og borgere i eget hjem, på hospitaler, plejehjem, nødhjælps- og rehabiliteringscentre. Tryksår udgør en stor byrde, både inden for sundhedsøkonomi og sygdom.
Der findes i dag ingen forebyggende foranstaltninger, der reducerer fremkomsten af tryksår i høj grad, uden at de er ressource- og personalekrævende eller meget dyre.

Hospitaler har i dag flere senge til patienter, end de ansætter læger og sygeplejersker. I fremtiden vil der være endnu mindre personale til at tage sig af et stigende antal patienter og den stigende befolkning af ældre mennesker. I betragtning af dette er det fornuftigt at nytænke hospitals- og plejesengen, som vi kender den i dag, så den bliver et mere aktivt og effektivt udstyr, der kan bidrage til at spare tid og ressourcer på hospitaler og plejehjem og gøre hverdagen lettere og behagelig for de familier, der plejer deres ældste derhjemme.

Pressure Ulcer Prevention - Prävention von Dekubitus - Forebyggelse Af Tryksår

Tryksår og lungebetændelse kan udvikle sig, efterhånden som en patient bliver immobile og sengeliggende, idet førstnævnte skyldes det kontinuerlige tryk samme sted på en persons krop. Derfor bør stillingsændring samt omfordeling af trykket til forskellige dele af kropsoverfladen betragtes som en forebyggende foranstaltning.

Patienter screenes ofte for tryksår på hospitaler, deres eget hjem og plejehjem. Baseret på disse screeninger, træffes beslutninger vedrørende korrekt type madras, aflastningshjælpemidler, vendesystemer, og der lægges planer for ernæring, yderligere observation og fremtidige screeninger.
Anvendes Careturner, minimeres tiden, der bruges på at stillingsændre patienterne. Også fysisk belastning ved vending af patienterne kan minimeres. Uanset om det drejer dem udelukkende om stillingsændring eller af hygiejniske årsager.