Smart mobilisering

Smart mobilisering: Forstuvninger og belastninger er de hyppigst rapporterede skader, og skuldre og lænd er de mest berørte kropsdele. Problemet med at løfte patienter forstærkes af den stigende vægt på patienter, der skal løftes som følge af fedmeepidemi i fx USA og det stigende antal ældre, der har brug for hjælp til dagliglivets aktiviteter.

Konsekvenserne af arbejdsrelaterede muskuloskeletale skader blandt sygeplejersker er betydelige. Sammen med højere arbejdsgiveromkostninger på grund af lægeudgifter, handicapkompensation og retssager er sygeplejerskeskader også dyre med hensyn til kroniske smerter og funktionsnedsættelse, fravær og personaleomsætning. Hele 20% af de sygeplejersker, der forlader direkte patientplejestillinger, gør det på grund af risici forbundet med arbejdet. Direkte og indirekte omkostninger forbundet med kun rygskader i sundhedsindustrien (amerikansk undersøgelse) anslås at være 20 milliarder dollars årligt. Derudover kan sundhedspersonale, der oplever smerter og træthed, være mindre produktive, mindre opmærksomme og mere udsatte for yderligere skader. Ligesom de kan have større sandsynlighed for at påvirke andres sundhed og sikkerhed.

Patienthåndteringsopgaver omfatter:

De mest almindelige skader plejepersonalet oplever er på ryg, nakke og skuldre og er ofte forårsaget af overanstrengelse – gentagelse af de samme løfte- eller trækbevægelser igen og igen.

Plejepersonalet har størst risiko for skader:

Careturner kan betjenes manuelt af en plejer, hvilket gør den ideel til flytning og håndtering af patienter i et enkeltplejer arbejdsmiljø. Den brugervenlige håndbetjening gør det muligt for plejepersonalet at hæve vingerne til op til 80 °, hvilket giver fuld adgang til slynge, glidelagen og personlig pleje. Når Careturner bruges sammen med sengens bevægelser, giver Careturner desuden plejeren mulighed for sikkert at flytte patienten ind og ud af sengen – til en stående stilling – med minimal indsats, samtidig med at plejeren beskyttes mod potentiel rygskade.
Afspil video
Med de nye Careturner SMART-knapper er det endnu lettere at overføre patienten fra side til side ved at trykke på een knap. Det frigør plejeren for tunge løft på en skånsom måde og sikrer maksimal komfort for patienten. At reducere den fysiske kontakt ved forflytninger gavner både plejeren og patienten. Careturner er til særlig stor fordel for patienter, der er overfølsomme samt for patienter med demens, som kan blive bange ved fysisk kontakt.